Allmänna villkor.

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.tregenerationer.se ("Sajten"). Avtal ingås mellan dig och Tre Generationer Inredning HB, organisationsnummer 969745-3877 (”Tre Generationer Inredning”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Tre Generationer Inredning framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2 För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Tre Generationer Inredning accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Tre Generationer Inredning förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Tre Generationer Inredning reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Tre Generationer Inredning har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Tre Generationer Inredning naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan NTre Generationer Inredning fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Tre Generationer Inredning ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

 

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1 Genom att Du gör ett köp på Sajten godkänner Du Villkoren. 

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Tre Generationer Inredning bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Tre Generationer Inredning per e-post. Tre Generationer Inredning uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Tre Generationer Inrednings personal. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Tre Generationer Inredning. Om beställningen återkallas så kommer Tre Generationer Inredning att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

3. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

3.1 Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

3.2 Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Tre Generationer Inredning har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Tre Generationer Inredning. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Tre Generationer Inredning eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Tre Generationer Inredning förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

 

4. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Tre Generationer Inredning kan ibland erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Tre Generationer Inredning i samband med kampanjen. Tre Generationer Inredning förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

5. LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Tre Generationer Inredning skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. 

5.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

5.3 Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Tre Generationer Inredning rätt att debitera dig en avgift på 149 kr

 

6. ÅNGERRÄTT

6.1 Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Tre Generationer Inredning detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel

(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis kosmetiska produkter)

6.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

6.4 Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Tre Generationer Inredning. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. 

6.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Tre Generationer Inredning. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. 

6.6 Ibland kan Tre Generationer Inredning erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Sajten.

6.7 När Du ångrar ditt köp betalar Tre Generationer Inredning tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Tre Generationer Inredning erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Tre Generationer Inredning rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.8 Tre Generationer Inredning betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Tre Generationer Inredning tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Tre Generationer Inredning får dock vänta med återbetalningen tills Tre Generationer Inredning tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

7. GARANTI OCH REKLAMATION

7.1 Vissa av Tre Generationer Inrednings varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

7.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Tre Generationer Inredning så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

7.3 Tre Generationer Inredning står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Tre Generationer Inredning att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Tre Generationer Inredning strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Tre Generationer Inredning mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Tre Generationer Inredning förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Tre Generationer Inredning riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.

 

8. LÄNKAR

Tre Generationer Inredning kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Tre Generationer Inrednings kontroll, och webbplatser utanför Tre Generationer Inrednings kontroll kan länka till Sajten. Även om Tre Generationer Inredning försöker säkerställa att Tre Generationer Inredning enbart länkar till webbplatser som delar Tre Generationer Inrednings personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Tre Generationer Inredning inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

 

9. FORCE MAJEURE

Tre Generationer Inredning ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Tre Generationer Inredning inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Tre Generationer Inredning dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Tre Generationer Inredning rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Tre Generationer Inredning förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Tre Generationer Inredning har informerat dig om ändringarna. Tre Generationer Inredning rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

11. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Tre Generationer Inrednings kundtjänst. 

12.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Tre Generationer Inrednings kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på . Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Vid eventuell tvist följer Tre Generationer Inredning beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol. 

 

Dessa Villkor har fastställts av Tre Generationer Inredning den 2018-03-07.

Frakt 69 kr, fraktfritt från 1000 kr.